Takashima Prize Winners

2024

 • Chiharu KAMIMURA

2023

 • Choi Eunji

2022

 • Nobuhiro SHIMIZU
 • Isao MURAHASHI

2020

 • Yui SUNANO

2019

 • Eri HASHIMOTO

2018

 • Toshikazu TANAKA

2017

 • Mariko NOGUCHI

2016

 • Midori DAIMON

2014

 • “Sayuri YOSHIDA

2013

 • Itsushi KAWASE

2011

 • Toru SAGAWA

2010

 • Morie KANEKO

2008

 • Tomohiro SHITARA

2007

 • Mamo Hebo

2006

 • Nobuko NISHIZAKI

2005

 • Hiroki ISHIKAWA

2002

 • Ken MASUDA

2000

 • Ren’ya SATO

1999

 • Makoto SHIMADA
 • Toru SOGA

1997

 • Minako ISHIHARA

1995

 • Masayuki AKAHORI
 • Kaori KAWAI